Focus op Klant en Rendement

Deze domeinnaam is geregistreerd door MKB Sales Support.

Ga naar MKB Sales Support

Focus op Klant en Rendement voor bedrijven met (service)monteurs


Welkom bij MKB Sales Support. Wij helpen onze opdrachtgevers met het doorbreken van product gericht werken: nu staan niet de techniek maar de klant en uw rendement centraal.

Focus op de klant en uw rendement
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat, maar hoe houdt je hen scherp? Vaak zijn productie, techniek en persoonlijke keuzes leidend. Hiervoor hebben wij onze workshops en advies ontwikkeld.

Workshops & Advies
Bij MKB Sales Support is alles gericht op het maximaal laten renderen van uw relaties, het vinden van nieuwe en beperken van operationele kosten. Hierin nemen wij graag uw medewerkers mee. Iedereen is immers verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat!

Standaard buiten werktijd, op uw locatie binnen en buiten Nederland
Onze werkwijze ondersteunt een cultuurverandering en reorganisatie, versterkt de team ontwikkeling. Wij kennen uw branche, zijn er voor u waar en wanneer u ons nodig heeft en komen graag persoonlijk kennismaken. 


Goede zaken, 

  
Gertjan van den Hoeven
Manager Klant en Rendement